Mašniško posvečenje

Duhovnik v Kristusovem imenu in z Njegovim poslanstvom služijo svetemu božjemu ljudstvu. Škof je tisti, ki skrbi za Cerkev. Jo posvečuje, poučuje in vodi. To dela s pomočjo svojih duhovnikov in diakonov. Duhovnik in diakoni smo torej v službi škofa in v njegovem imenu izvršujemo vsak svoje poslanstvo. Duhovnik, ki[…]

© Župnija Izola 2021