Mašniško posvečenje

Duhovnik v Kristusovem imenu in z Njegovim poslanstvom služijo svetemu božjemu ljudstvu. Škof je tisti, ki skrbi za Cerkev. Jo posvečuje, poučuje in vodi. To dela s pomočjo svojih duhovnikov in diakonov. Duhovnik in diakoni smo torej v službi škofa in v njegovem imenu izvršujemo vsak svoje poslanstvo.

Duhovnik, ki ga škof pošlje za župnika, je dolžan moliti in maševati za župnijo. Župnija je dolžna župnika duhovno in gmotno podpirati. Župnija skrbi tudi za to, da Cerkvi ne bi zmanjkalo duhovnikov, redovnikov, redovnic in diakonov. To delamo z molitvijo in dobro besedo plemenitim fantom in dekletom, ki bi bili primerni za ta poklic. Nobenih drugih poklicev ni, razen tistih, ki prihajajo iz naših župnij in družin. Iz slabih župnij in družin, težko pričakujemo dobre duhovne poklice.

Če kdo želi preveriti svojo poklicanost za diakona, duhovnika ali v redovništvu, naj se najprej obrne na domačega župnika ali samostan uršulink, da skupaj pripravimo pot rasti in preverjanja. Z dobro besedo, molitvijo in usmiljenjem podpirajmo poklicane v Gospodov vinograd.

Molitev za nove duhovne poklice
Gospod, Ti veš:
žetev je velika, delavcev pa malo.
Pošlji na svojo njivo in v svoj vinograd tiste, ki jih kličeš.
Daj jim moči in poguma, da bodo sledili Tvojemu glasu
in današnjemu svetu pričali o Tvoji ljubezni.

© Župnija Izola 2021