Misli za trideseto nedeljo med letom.

Prepričan sem, da sta tako farizej kot cestninar povedala resnico. Prepričan sem, da sta oba govorila iskreno. Morda že čisto iz navade s prstom pokažemo na farizeja, češ da je hinavec in poln sam sebe, češ da se hvalisa in kaže s prstom na ubogega cestninarja. Med njima so gotovo razlike, a tudi podobnosti. Vsak od njiju predstavlja vzorec obnašanja, vzorec verovanja.

Farizej je predstavnik učiteljstva in politične moči, verski voditelj in vplivnež v družbi. Natančno izpolnjuje predpise in pazi na svoj ugled. Po drugi strani pa tudi cestninar predstavlja politično moč in ima vpliv v družbi. Tudi on pazi, da ugaja nadrejenim in si pri njih ustvari dobro mnenje. Farizej pobira miloščino za Božjo hišo in je del duhovne hierarhije, cestninar pa pobira davke za cesarja in je del svetne hierarhije. Farizej stoji spredaj in je zelo samozavesten, cestninar spokorno stoji nekje zadaj. Oba prideta v tempelj, oba povesta, kar jima leži na duši. V katerem od njiju se bolj najdemo?

Kako gledamo na tiste v prvi vrsti in kako na tiste pod korom ali zunaj? Kako gledamo na naše verske in kako na politične vplivneže in voditelje? Katere imamo rajši? Katerih ne moremo prebavljati?
Da pa ne bomo opravljali in s prstom kazali na druge, pomislimo na naše navade. Saj tudi mi izpolnjujemo zakone in zapovedi. Tudi mi se radi pohvalimo z dobrimi dosežki. Tudi mi se cenimo in ne pustimo, da bi z nami pometali ali nas omalovaževali. Kdo pa se dobro počuti, kadar ga nekdo očrni in ima za manj vrednega? Kdo se dobro počuti, kadar je na tapeti?

Roko na srce: Ali ni farizej predstavnik tistih, ki redno obiskujejo nedeljsko sv. mašo, hodijo k sv. spovedi, dajejo miloščino in tarnajo nad tistimi, ki ne hodijo k maši in ne pošiljajo otrok k verouku? Ali ni farizej predstavnik tistih, ki se držijo svojega mesta v cerkvi in svojih navad, ki so »od zmeraj«? Ali ni farizej predstavnik tistih, ki se ima za dobrega kristjana in zvestega vernika?

Roko na srce: Ali ni cestninar predstavnik tistih, ki zaradi službe in obveznosti ne morejo redno k sv. maši? Ali ni cestninar predstavnik tistih, ki v cerkvi stojijo pod korom, na pragu ali zunaj? Ali ni cestninar predstavnik tistih, ki pridejo pred Boga nekajkrat na leto in so tarča opazk? Ali ni cestninar predstavnik tistih, ki pridejo morda trikrat v življenju k sv. spovedi, a je njihova spoved življenjska? Ali ni cestninar predstavnik tistih, ki so po vseh pravilih daleč od Boga, vere in Cerkve, pustijo pa, da Bog deluje v njihovem življenju in ga molijo, kadar in kakor je le mogoče?

Roko na srce: Kakšno Cerkev si želimo? Cerkev, ki je hierarhično urejena, izpolnjuje vsa pravila, ničesar ne prepušča slučaju, obiskuje vse pobožnosti, ki v ogledalu gleda sebe in svoje dosežke, se ima za boljšo od drugih ljudi ter razglaša izobčene in pogubljene, ali Cerkev, ki živi sredi tega sveta in se ga ne izogiba, greši, a se zaveda lastnih grehov in napak, ki prosi odpuščanja in pusti Bogu, da deluje v življenju, ki ni na prvih mestih, se ne kiti z laskavimi nazivi in razglaša svetnike? Nam nobena od teh dveh ni všeč? Kakšna Cerkev si želimo biti?

Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas, nad vami vedno ostane in se po vas širi. Amen.

Zapisal Luka Tul

© Župnija Izola 2021