župnija

Misli za četrto nedeljo med letom.

Prva zaveza nam govori zlasti o tem, kaj naj človek naredi, da bi se približal Bogu in živel, kakor je Bogu všeč. Nova zaveza pa doda, kaj vse je Bog storil in je pripravljen storiti za človeka, ki se trudi, da bi sveto živel. Če nam zapovedi, povedane in izročene[…]

Misli za tretjo nedeljo med letom.

Jezusovo javno delovanje, čigar začetek nam opiše današnji evangeljski odlomek (Mt 4,12-23), predstavlja vzpostavitev nebeškega kraljestva na zemlji z besedo (oznanjevanje) in dejanjem (znamenja oz. čudeži). Še več, Jezusovo javno delovanje pomeni začetek novega stvarstva, novega stvarjenja, o katerem nam spregovorijo odlomki prejšnjih dveh nedelj in se začne z Jezusovim[…]

Misli za drugo nedeljo med letom.

  Današnji evangeljski odlomek (Jn 1,29-34) je osebno pričevanje Janeza Krstnika: »Videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« V evangeliju po Janezu je precej prostora namenjenega samogovorom oz. osebnim pričevanjem. V njih zlasti Jezus veliko pove sam o sebi in o svojem odnosu z Očetom. Tudi danes se[…]

Misli za nedeljo Jezusovega krsta.

Neki ameriški znanstvenik je dognal: »Najboljši rezultat dobimo, če vsak v skupini dela kar najboljše zase.« Drug ameriški znanstvenik je to nadgradil in rekel: »Najboljši rezultat dobimo, če vsak v skupini dela kar najboljše zase in za skupino.« V luči današnjega evangelija (Mt 3,13-17) pa bi lahko rekli: »Najboljši rezultat[…]

Misli za praznik Marije Božje Matere.

  Vsakič, ko pridemo k sveti maši, smo podobni pastirjem. Tam namreč vidimo, kar smo od drugih slišali o Bogu. Pri sveti maši doživimo, kar verujemo. Po svoje škoda, da ne moremo tudi kaj povedati o tem, kar smo slišali. Po svoje škoda, da ne moremo podeliti svoje izkušnje in[…]

© Župnija Izola 2021