župnija

Misli na drugo nedeljo med letom.

Prepričan sem, da se vsakemu človeku lepo zdi, če ga nekdo pozna po imenu in mu spregovori v materinem jeziku. Če pa je ta človek nekdo, od katerega ne pričakuješ česa takega, pa se ti sploh lepo zdi. Človek se počuti malo bolj doma, ko se to zgodi, se lažje[…]

Misli za nedeljo Jezusovega krsta.

Janez Krstnik je poslan zato, da pričuje in se veseli, še več, da se raduje. Njegovo veselje namreč ni zgolj zunanja pojava, ampak notranja drža. Janez Krstnik je radosten, ker je za njim prišel močnejši, imenitnejši in… tisti, nad katerim se nebesa odprejo in ga Oče razglasi kot Sina, ki[…]

Misli za nedeljo Svete Družine.

Starček Simeon me v evangeljskem odlomku (Lk 2,22-40), ki je na vrsti danes, vedno znova nagovarja. Ta mož je, prepričan sem, umrl radosten. Njegovo življenje je izpolnjeno. Srečanje z Odrešenikom je dajalo smisel in ga naposled tudi dalo. Osvobajajoče je slišati njegovo hvalnico, ki jo zapoje Bogu in v njej[…]

Misli za četrto adventno nedeljo.

Ne zgodi se vsakemu, ne zgodi se vsak dan, da te obišče Božji poslanec in sporoči, kako si je Bog zamislil tvojo poklicanost in vlogo v življenju na tem svetu. Angel morda res obišče človeka zelo redko, a Bog vseeno obiskuje človeka in ga navdihuje na različne načine. Vedno znova[…]

Misli na tretjo adventno nedeljo.

Janez Krstnik, ki se nima za vrednega odvezati sandalov in prevzeti vlogo preroka, me spominja na minljivost meteorita, ali bolje, na prehodnost kometa. Kometa ni mogoče opazovati dolgo časa skupaj, je pa veliko čudo in, prav zaradi redkosti pojava, pomembno znamenje na nebu. S pojavom kometov so povezovali prelomna obdobja,[…]

© Župnija Izola 2021