Misli za šestindvajseto nedeljo »med letom«.

Jezus ne prenese – kot nam govori današnji evangeljski odlomek – pohujšanja. Lahko smo si nasprotnega mnenja in pogleda na svet, mišljenja in delovanja, lahko se celo videti ne moremo, lahko drug drugega ne cenimo in ga krivimo za vse, a nihče naj drugega ne pohujšuje. Nihče naj s svojim mišljenjem, govorjenjem in delovanjem ne odvrne drugega od lepega vedenja, govorjenja, navad in lastnosti, zlasti ne »malih«, ki verujejo v Jezusa.

Naš zgled – tako ali drugače – vpliva na vedenje drugih. Kdor misli, da njegovo življenje ne vpliva na nikogar, se moti. Dan današnji smo ljudje zelo občutljivi na obnašanje drugih. Hitro se namreč izgovarjamo – zlasti na slab zgled – in v čem popustimo: v svojem dobrem sklepu, naravnanosti in življenju nasploh. Vsaj zase lahko rečem, da si prej zapomnim kakšno neumnost, kot pa kaj pametnega. A to ni prav. Če je ponavljanje mati učenih, potem se lahko s ponavljanjem slabih stvari hitro navzamemo slabega vedenja.

Take slabe navade, ki potem dajejo slab zgled še drugim, je dobro čim prej odsekati in izdreti ter vreči od sebe. Jezus govori celo o roki, nogi in očesu, ki naj jih odstranimo, če nas pohujšujejo. Jezus je zelo korenit in včasih dobesedno odrezav. Z zlom se ni kaj pogajati. Slabega se namreč človek navadi hitro in brez velikega truda. Veliko težje je splezati iz slabih navad in se oprijeti česa dobrega. Treba je dobesedno zamenjati oko in z njim pogled, zamenjati roko in nogo in z njima način obnašanja, če hočemo postati boljši.

Gotovo se pozna na očesu, na roki in na nogi oz. na tem, kako z njimi delamo, kakšne so naše navade. Osoren pogled se razlikuje od ljubečega, z roko lahko udarimo ali objamemo in z nogo lahko bežimo od koga ali pa mu prihitimo na pomoč. Vsako od teh dejanj daje zgled drugim. Če je zgled dober, bomo sejali dobroto, če pa je slab, zlo. Naj si še tako domišljamo, da je naša družba sestavljena iz neodvisnih posameznikov, lahko v zadnjem času hitro vidimo, kako lahko posameznik vpliva na celotno družbo, predvsem če širi slabe stvari.

Vsako dobro delo šteje in je Jezusu všeč, pa naj ga v njegovem imenu stori kdor koli. Nihče nima ekskluzive ali avtorskih pravic. Ne zmorejo delati dobro samo »naši«, »vaši« pa samo hudo. Vsak, ki zmore delati dobro v Jezusovem imenu ali nekomu, ki je Jezusov, ne bo ostal neopažen. Ne bodimo ljubosumni in zavistni, če vidimo kogar koli delati tako, kot Jezus uči. Raje tudi sami delajmo v Jezusovem imenu to, kar bi on sam delal in smo se od njega naučili. Vsako dobro delo šteje, vsaka dobra beseda najde dobro mesto in vsaka molitev se nekje in na nek način pozna. Ne sledimo in ne izgovarjajmo se na slab zgled, kajti nič nam ne bo koristilo, kvečjemu bo dajalo slab zgled še komu.

Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas, nad vami vedno ostane in se po vas širi. Amen.

Zapisal Luka Tul

© Župnija Izola 2021