Misli za sedmo velikonočno nedeljo

Kakor koli vzamemo življenje na tem svetu, kakor koli gledamo na zgodovino človeštva na tem svetu, lahko pridemo do sledeče ugotovitve: Na tem svetu so edinost in razdeljenost, dobro in zlo, resnica in laž, ljubezen in sovraštvo v neprestanem dvoboju – ne samo okoli nas, ampak tudi in zlasti v nas ljudeh samih. To je cena, ki jo je potrebno plačevati za svobodno voljo, ki je dana vsakemu človeku. To je cena, ki jo na tem svetu plačujemo zato, da lahko, po drugi strani, uživamo svobodo izražanja, mnenja in odločanja. Človek pač ni navadna homogena snov.

Jezus moli k Očetu, da bi v srcih in glavah, rokah in nogah učencev zmagovale kreposti edinosti, dobrote, resnice in ljubezni. Jezus, pravi Bog in človek, moli za nas ljudi, ustvarjene po njem.
Neizogibnega greha, parajočega nemira in neprestanega strahu se ne moremo rešiti sami. Človeštvo v celoti in človek kot posameznik sta vedno tarča skušnjave samoodrešenja. Filozofi dvajsetega in enaindvajsetega stoletja bi skupaj z enim izmed njih, Martinom Heideggrom, lahko brez težav rekli: »Nur noch ein Gott kann uns retten. – Samo še kakšen bog nas lahko reši.« In prav bi imeli. Bog namreč to že od samega začetka dobro ve in v tej smeri dela.

Razdeljenost, zlo, laž in sovraštvo se morajo uresničiti, priti do izraza, imeti svoje mesto ter povedati in narediti svoje, da se – kot pravi Jezus v svoji molitvi – »izpolni Pismo«. Knjiga Razodetja je, kar se tega tiče, zelo zgovorna. Da, tudi satan in njegovi angeli, tudi sinovi pogubljenja, so del zgodovine odrešenja in imajo svojo vlogo v Božjem načrtu. Sliši se čudno, morda protislovno, a Bog obvlada tudi te sovražne udore in jih vključi v dogajanje.

Jezus pa spričo vsega tega moli k Očetu, da bi v srcih in glavah, rokah in nogah učencev zmagovale kreposti edinosti, dobrote, resnice in ljubezni. In naposled zmagujejo in bodo zmagovale, kajti Bog je edinost, dobrota, resnica in ljubezen sama. Zlo zajeda, izkorišča in živi od tega, a samo do neke mere. Bog dopušča zlo, a takoj ponuja rešitev. Človek in človeštvo sta znova in znova pred izbiro.

V moči Svetega Duha, ki nam je bil dan pri krstu in je vtisnil svoj pečat v nas pri birmi, izbirajmo edinost, dobroto, resnico in ljubezen. Neizogibno nas bodo – kot pravi Jezus drugje v evangeliju – napadali hudi duhovi, zapeljevali neznani jeziki, pikale kače in se nam ponujali strupi, »tiste pa, ki bodo sprejeli vero« in delali po navdihu in v moči Svetega Duha, »jim ne bo škodovalo« prav nič od tega. Skupaj z Bogom zmoremo obvladati tudi te nadloge.

Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas, nad vami vedno ostane in se po vas širi. Amen.

Zapisal Luka Tul

© Župnija Izola 2021