Misli za peto velikonočno nedeljo

 

Do vnebohoda nas ne loči več veliko dni. Še malo in apostoli in drugi učenci ne bodo več videli Jezusa iz oči v oči. Evangeljska odlomka današnje in prihodnje nedelje sta neke vrste priprava na ta neizogiben dogodek. Obenem pa sta vabilo k tesni povezanosti z Jezusom, čeprav ga ne vidimo kot človeka in na lastne oči.

Za nas, ki nismo gledali Jezusa tako, kot so ga apostoli, je biti povezan z Jezusom morda še malo zahtevnejše. Iz današnjega odlomka lahko razberemo, da smo povezani z Jezusom takrat, ko njegove besede najdejo prostor v nas, ko jih srkamo vase in rastemo iz njih kot mladika, ki se napaja in raste na trti. Mladika – kot pravi Jezus danes – ne more preživeti brez trte, saj iz nje dobiva življenjske tekočine za rast in rodovitnost. In prav za slednje gre. Tudi divjak pridobiva vse potrebno iz trte, a na njem ni pričakovanega sadu. Take vržejo proč, saj izčrpavajo trto.

Po drugi strani pa tudi trta ne more ostati brez mladik. Kot pravi Jezus danes: Oče je poveličan v tem, da mi (mladike) obrodimo sad. To je ne nazadnje tisto, kar poplača njegov trud in mu prinaša konec koncev veselje in zadovoljstvo, celo ponos. Če je torej na trti divjak, ga bo vinogradnik odstranil, saj želi, da mladika obrodi, ne pa da izčrpava trto. Vinogradnik običajno ne ve vnaprej, če se bo poganjek razvil v rodovitno mladiko ali v zajedalskega divjaka – kot bi se mladika na neki točki »odločila«, kateri način življenja bo izbrala.

Ta »odločitev« mladike za način življenja na trti je še ena podobnost med njo in človekom. Bog tudi v našem primeru počaka, kaj bo zrastlo iz nas: rodovitna mladika ali izčrpavajoči divjak. Če Jezusovo besedo ne samo srkamo, ampak tudi vzamemo zares, se bo Oče – vinogradnik še bolj potrudi za nas, nas vzgajal in se nam posvetil, da bomo deležni še več življenjskih sokov trte in bomo še bolj rodovitni. Končno nas bo tudi bolj vesel in se bo pohvalil s sadom, ki ga na nas vidi rasti in zoreti.

Črpati Jezusove besede iz evangelija in ne biti kristjan samo na papirju, zaradi lepšega ali priložnostno – to je znamenje naše povezanosti z Jezusom, čeprav ga ne moremo videti in poslušati kot enega izmed nas. Ni dovolj samo rasti na trti in črpati iz nje, ni dovolj biti zgolj odjemalec Božje ponudbe in potrošnik njegovih darov.

Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas, nad vami vedno ostane, se po vas širi. Amen.

Zapisal Luka Tul

© Župnija Izola 2021