Misli za nedeljo Svete Trojice.

»Daj človeku oblast in videl boš, kakšen je.« Toda, kot izvemo iz današnjega evangeljskega odlomka (Mt 28,16-20), je »vsa oblast v nebesih in na zemlji« dana Jezusu. Oblast, ki jo je dobil (ni si je prisvojil ali izglasoval), ga je razodevala in razodela – kot nam govori evangelij – kot pravega Boga. Pred vsako oblastjo – tudi Božjo – se ljudje obnašamo tako, kot so se enajsteri iz današnjega evangelija: eni se ji priklonijo in jo s tem priznajo (ubogajo, zagovarjajo, upoštevajo, celo laskajo in živijo na njen račun), drugi pa dvomijo vanjo in jim zanjo ni mar (jo zapostavljajo, zaničujejo, se ji upirajo, ji skušajo ubežati in celo hočejo strmoglaviti). Ljudje smo pač taki, da lahko izberemo, kako se bomo obnašali. Oblasti, ki tega ne omogoča, načeloma hitro odklenka.

Ljudje si oblast pridobimo (rastemo, napredujemo, se izpopolnjujemo in naposled nam je dano mesto, ki prinaša določena pooblastila in omogoča njihovo izvajanje) ali pa si jo prisvojimo (nekomu jo na silo odvzamemo in jo pripišemo sebi).

Tu na zemlji ima vsak oblastnik tudi svoje podložnike, katerim vlada in nad katerimi izvaja svojo oblast. Jezus pa govori svojim apostolom, da naj med njimi ne bo tako. Danes smo slišali, da Jezus noče podložnikov, ampak učence. Tem učencem Jezus podeli oblast oznanjati evangelij, odpuščati grehe, ozdravljati bolezni, izganjati hude duhove itd. Skratka: Jezusov učenec sme delati to, kar dela njegov učitelj. Te učence Jezus naposled imenuje prijatelje, katerim je razodel Očeta.

Kdor torej veruje v Jezusa, postane njegovo orodje in podaljšana roka na tem svetu; ostane človek z vsemi svojimi lastnostmi, po njem pa Jezus sam izvaja svojo oblast. Jezus namreč ostane s svojimi učenci »vse dni do konca sveta«, se pravi vedno in povsod, in preko njih razodeva Božje kraljestvo. Nismo mi nosilci Božje oblasti, ampak je to Jezus sam. Na nas je odgovornost, da jo izvajamo, a ne po svoje, temveč kot jo je izvajal Jezus sam. Kot rečeno: smo orodje v Božjih rokah in preko nas deluje Bog sam. Tudi za to se je treba odločiti, se izročiti, sproti delati na tem in zaupati. Oblasti, ki tega ne omogoča, načeloma hitro bije zadnja ura.

Za Jezusovega učenca, ki naposled postane njegov prijatelj, je pomembno, da ostane povezan z Jezusom, ki je vedno in povsod z njim. Če se izrazim bolj računalniško: Zmogljivejša je povezava, več podatkov se pretaka in več nam je omogočeno. Ta povezava je sveti krst, ki nas potopi v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in nas obleče s Kristusom. Ta povezava nam omogoča sprotno posodabljanje in nadgrajevanje naše »strojne« in »programske« opreme (telesa, duše in duha). Ta povezava nam ne neha pošiljati svojih »servisnih paketov« (milostnih darov Svetega Duha).

Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas, nad vami »vse dni do konca sveta« ostane in se po vas širi. Amen.

Zapisal Luka Tul

© Župnija Izola 2021