Misli za nedeljo Svete Trojice.

Kljub vsem možnostim in sposobnostim, ki jih imamo, ne zmoremo vsega naenkrat. Preveč bi bilo za nas imeti, razumeti, moči in doseči vse, kar obstaja. Tudi o Bogu – Sveti Trojici – ne moremo in preveč bi bilo za nas, če bi hoteli vedeti vse o njem. Preveč bi bilo za nas tudi to, da bi vedeli in razumeli vse, kar se še bo zgodilo z nami in s svetom, v katerem živimo.

Sveti Duh, ki ga je Jezus obljubil svojim vernikom, nas bo uvedel v vso resnico. Z njim lahko spoznamo in dosežemo vse, a ne naenkrat, temveč kolikor zmoremo hkrati. Zato je na mestu, da okrepimo krepost potrpežljivosti. Učimo se počakati na pravi trenutek, na najugodnejšo priložnost. Učimo se počakati, ko česa na razumemo ali ne zmoremo narediti, pa tudi ko zmoremo in razumemo, a nihče še slišati noče za to.

Ne bodimo neučakani. Že o človeku, tudi samem sebi, in o svetu, v katerem živimo, ni mogoče vsega vedeti ali razumeti, kaj šele o Bogu in njegovih načrtih. In tudi ni potrebno. Sveti Duh nam po razodel sproti, ob pravem trenutku, ob naslednji ugodni priložnosti.
Poslušajmo in premišljujmo Jezusovo besedo, poslušajmo Svetega Duha. Veliko nam ima povedati. Ne bo nam povedal vsega naenkrat, lahko pa nam vsak dan, za vsako besedo, za vsako dejanje in odločitev pove, katera je najboljša. Vsak dan nam je na razpolago. Poslušajmo ga, kličimo ga in pričakujmo, da se bo oglasil. Bodimo dovzetni za njegovo razlago. Bodimo dovzetni za njegov pogled na nas, na našo preteklost, sedanjost in prihodnost. Bodimo dovzetni za njegovo razlago tega, kar se je zgodilo, se dogaja in se še bo zgodilo z našim svetom, s človeštvom… z nami samimi.

Sveti Duh nas bo – sproti in vsak dan – uvedel v resnico in nam razodeval vso resnico. Zdaj je njegov čas. Če je prvi človek nasedel laži, če smo mi nasedli kateri laži, ne zapirajmo zato vrat resnici. Samo resnica nas bo osvobodila. Sveti Duh nam bo razodel to osvobajajočo resnico.

Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas, nad vami vedno ostane in se po vas širi. Amen.

Zapisal Luka Tul

© Župnija Izola 2021