Misli za nedeljo Jezusovega krsta.

Neki ameriški znanstvenik je dognal: »Najboljši rezultat dobimo, če vsak v skupini dela kar najboljše zase.« Drug ameriški znanstvenik je to nadgradil in rekel: »Najboljši rezultat dobimo, če vsak v skupini dela kar najboljše zase in za skupino.« V luči današnjega evangelija (Mt 3,13-17) pa bi lahko rekli: »Najboljši rezultat dobimo, če vsi v skupini delajo kar najboljše za skupni cilj.« Janez Krstnik namreč najprej brani Jezusu prejeti krst, češ da se ne spodobi, a mu Jezus takoj reče, da bosta samo tako izpolnila vso pravičnost. Gre za to, da se je Bog približal človeku kot človek z željo, da bi delala skupaj za novo stvarstvo, za novega človeka, ki bo Bogu v veselje.

Janeza Krstnika namreč preseneti Božja oz. Jezusova kretnja, da se spusti iz Galileje k Jordanu, stopi v tisto blatno vodo in želi prejeti krst, kakor vsi ostali. Krstnik ima še vedno pred očmi vzorec, da mora človek, ki je grešnik, narediti vse in kar najbolje, da bi se prikupil in odkupil Bogu za lastno grešnost. A odnos z Bogom in vera vanj nista enosmerni cesti, ki vodita od človeka k Bogu. Vera v Boga in odnos z njim ni plod zgolj človeškega napora in naprezanja, njegovih mnogih besed in del. Iz Jezusovih besed lahko izluščimo, da ne gre drugače, kot da se tudi Bog približa človeku tja, kjer se človek nahaja. Človek sam se ne more odrešiti, pa tudi Bog ne želi delati mimo človeka. Samo skupaj, v sodelovanju, v dialogu, v odnosu bosta lahko dosegla skupen cilj.

Ko Janez naposled krsti Jezusa v tisti blatni jordanski vodi, se tja spusti tudi Sveti Duh in zasliši se Očetova beseda: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje« (Mt 3,17). Prizor, ki spominja na stvarjenje sveta in človeka: nad vodo, ki vse pokriva, veje Božji Duh in Bog s svojo besedo ustvari vse, naposled tudi človeka iz zemlje. Ob Jordanu pa se z Jezusovim krstom začenja novo stvarstvo in poraja novi človek, ki je očiščen greha, zaznamovan s Svetim Duhom in potrjen z Očetovo besedo, ki izraža njegovo veselje nad njim. Novo stvarstvo in novi človek se lahko začneta, kadar človek in Bog sodelujeta in skupaj delata za dosego tega cilja.

»Najboljši rezultat dobimo, kadar vsi v skupini delajo za skupni cilj.« Človek postane nov in odrešen, kadar pusti, da se mu Bog približa in vstopi v njegovo življenje, in skupaj z njim dela. Novo stvarstvo in novi človek se začneta, kadar sta Bog in človek sopotnika in sodelavca. Isto velja za naše načrte in želje, stiske in preizkušnje. Ne gre drugače. Lahko imamo mi svojo predstavo in računico, kakor Janez Krstnik, lahko smo prepričani, da moramo vse narediti sami, lahko tudi mislimo, da sami ne moremo ničesar in da mora vse storiti Bog namesto nas. Ne. Samo z roko v roki z Bogom je to mogoče.
Blagoslov Vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas, nad vami vedno ostane in se po vas širi. Amen.

Zapisal Luka Tul

© Župnija Izola 2021