Sv. Marija Loretska

Se nahaja nad Izolo – Jagodje-Dobrava. V njej je bogoslužje na praznik ….

© Župnija Izola 2021