Krst

Zakrament svetega krsta nas naredi za božje otroke in člane katoliške cerkve. Za otroka je krst dostojanstvo za njegove starše in botre pa naloga, da bodo otroka tako vzgojili, da bo ljubil Boga, bližnjega in bo dejaven član katoliške Cerkve.

Priprava na krst otroka

Za krst otroka ali tudi za krst odraslega se starši dogovorijo z župnikom, kjer ima otrok stalno bivališče. Ta jih bo usmeril na pripravo, ki pri nas poteka skupaj v dekaniji prve tri torke v mesecu.
Za krst otroka pripravimo tudi svečo in krstno oblačilo. Nekaj tega imamo na zalogi tudi v župniji.
Ko smo uredili pripravo imamo v župnišču ali na vašem domu vpis imena. Takrat se dogovorimo tudi o datumu in kraju krsta.
Priporočilo je, da bi bil krst med glavno nedeljsko sveto mašo, ker tako tudi vidno sprejmemo otroka v skupnost Cerkve in ga izročimo občestvu živih in svetnikov v nebesih. Čeprav je redno krščevanje v župnijski cerkvi, imamo v Izoli kot krstno cerkev tudi cerkev sv. Marije Alietske, kjer je starodaven krstni kamen.
Kristjan pri krstu prejme svoje ime v Cerkvi. To naj bo vsekakor ime svetnika, ki daje krščenemu zgled svetosti in mu zagotavlja svojo priprošnjo pri Bogu.

Krstni boter

Krščenec naj ima botra. Če sta dva morata biti on in ona. Boter je kristjan, ki je krščen, obhajan, birman. Če je poročen ali če živi neko skupnost podobno poroki mora biti poročen cerkveno. Redno obiskuje bogoslužje in podpira Cerkev. Svoje otroke, če jih ima, versko vzgaja. Za botra mora dobiti tudi poslanstvo lastnega župnika – župnika, kjer ima boter bivališče.
Ob krstu krščevalcu izročimo primeren dar.

© Župnija Izola 2021