Katehetsko pastoralna šola vabi k vpisu.

PROGRAM JE ZA VSE, KI…

– želite poglobiti svoje versko znanje;
– želite narediti nekaj za svojo duhovno rast;
– želite pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved;
– želite poglobiti poznavanje Svetega pisma;
– se želite usposobiti za katehetsko delo;
– želite obogatiti svoje katehetsko delo;
– že poučujete verouk ali pomagate pri vodenju bibličnih skupin, pa nimate primerne izobrazbe;
– vodite birmanske in druge skupine;
– ste bogoslužni sodelavec v župniji;
– ste član župnijskega pastoralnega sveta;
– želite na različne načine pomagati pri pastoralnem delu na župniji.

 

ŠKOFIJA KOPER:

Voditelj: Ervin Mozetič, vikar za pastoralo; Trg Brolo 11, 6000 Koper. Telefon: 041/724 884, e-naslov: kps.kp@rkc.si.
Uradne ure: od ponedeljka do petka po telefonu ali po e-pošti.

Informativni dan: v četrtek, 14. septembra 2023, ob 17.00 v župnišču Koper sv. Marko, Kvedrova 17, Koper.

Vpis: Na informativnem dnevu ali do 30. septembra 2023 po pošti. Začetek predavanj bo sporočen vpisanim slušateljem po posvetu katehetsko pastoralne šole z njimi.

Študij na Katehetsko pastoralni šoli je dvostopenjski in traja štiri leta.
Prva stopnja sistematično uvaja v osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved.

Na drugi stopnji slušatelji letos lahko vpišejo katehetsko smer. Pridobijo pedagoško in katehetsko znanje ter se uvajajo v pastoralno delo v župniji. Poleg izobrazbe nudi KPŠ slušateljem tudi duhovno izpopolnjevanje.

Predavanja so enkrat tedensko. Izpiti sledijo zaključku predavanj posameznega predmeta. Štiriletni študij se zaključi s pisno zaključno nalogo.

 

© Župnija Izola 2021