Nedeljska misel

Misli za cvetno nedeljo

Na vprašanje velikega duhovnika: »Si ti Kristus, Sin Blagoslovljenega?« (Mr 14,61). Jezus pove, da je in da ga bodo takega tudi videli. »Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoja oblačila,« (Mr 14,63) in pokazalo se je, kako daleč je pripravljen iti človek: pripravljen je obsoditi na smrt in to kazen tudi[…]

Misli za peto postno nedeljo.

»Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18). Te besede smo slišali na božični dan. Govorijo nam o tem, da je Boga mogoče videti, kadar se sam razodene, kadar sam sebe »razloži« in tako postane razumljivejši za ljudi, ki ga sami[…]

Misli za četrto postno nedeljo

Nikodem je tipičen politik, ki se krega podnevi in krade ponoči. Oprostite tej primerjavi, vsako sovpadanje s stvarnostjo je seveda naključno. Naj mi oprosti tudi sam Nikodem, če mu delam krivico. Prvaki med Judi, se pravi takratna judovska politična in verska elita, so se z Jezusom kregali podnevi in mu[…]

Misli za tretjo postno nedeljo.

Verjetno ni od včeraj ugotovitev, da ima vsak svoje prepričanje. Verjetno ni od včeraj dejstvo, da vsak človek dela v dobri veri – tudi kadar se izkaže, da ni delal prav. Vsak človek računa na to, da se bo njegov račun izšel in da bo na koncu vse dobro. Ker[…]

Misel za drugo nedeljo Lenta

Bog naredi Sebe spet slišati in še bolj jasno pove, da je Jezus njegov Sin in da ga moramo poslušati. V njem je izpolnjen zakon o mozaiku, v njem se uresničujejo prerokbe prve zaveze. V transfiguraciji je prikazano, da kdor vidi Jezusa, vidi Boga. Učenci tega ne razumejo, še ne.[…]

© Župnija Izola 2020