Evharistija

Ima svoj izvir v Jezusovi zadnji večerji in v Njegovi daritvi na križu. Pod podobama Kruha in Vina je Jezus dejansko navzoč.
Evharistijo naj bi prejemali vsako nedeljo, ko smo pri sveti maši. Najmanj pa vsaj v velikonočnem času. Priporoča se pogosto sveto obhajilo, vendar ne smemo biti navezani na kak smrtni greh.

Pred obhajilom je potreben tudi duh zbranosti in molitve ter predpisan post eno uro. Post velja tudi za žvečilne gumije. Lahko pijemo vodo. Post ne velja za bolnike. Tudi način prejemanja in obleka naj bosta spoštljiva in v zavesti da gre za osebno srečanje s Kristusom.

Evharistija nas v tem življenju krepi in nas zedinja s Kristusom. V nas vzbuja hrepenenje po nebesih.

Prvo obhajilo otroci, ki redno obiskujejo verouk, prejmejo v tretjem razredu. Tisti, ki se kasneje vključijo, pa po dveh letih rednega verouka in redne nedeljske svete maše.

Bolniki v bolnici, v domu starejših ali na domovih imajo pravico do rednega prejemanja evharistije. Pokličite in bomo poskrbeli za vas.

Ko želimo, da bi se sveta maša obhajala po posebnih namenih se o tem dogovorimo z duhovnikom v pisarni. Duhovnik sme maševati po enem »plačanem« namenu naenkrat, čeprav na oltarju povezuje prav vse duhovne namene navzočih in celo nenavzočih župljanov. Dar za sveto mašo, s katerim duhovnik preživi tisti dan, ko moli po našem posebnem namenu, je trenutno 17€. Kdor more lahko da več, kdor ne more, lahko da tudi manj ali nič.
V Izoli so svete maše določene iz tedna v teden drugače. Duhovnik bo ob sprejemu povedal predvideni datum uro in kraj svete maše. Zelo mogoče je da bo sv. maša prenesena na drug datum, ker imajo nekatere Intencije – mašni nameni prednost. In sicer: 8.dan, ki ga obhajamo en teden po pogrebu ima najvišjo prednost, sledi 1. obletnica in 30. dan. Prednost imajo tudi razne okrogle obletnice porok, krsti in druga družinska slavja povezana s sveto mašo. Sveta maša se lahko prenese tudi zaradi bolezni ali pastoralne zadržanosti duhovnika. V primeru prednosti ali zadržka bo sveta maša v prvem mogočem prostem terminu.

Ker je župnija Izola običajno prezasedena z mašnimi nameni, se lahko dogovorimo in vaše darove posredujemo duhovnikom, kjer farani slabo skrbijo za maše ali pa duhovnikom, ki niso v službi na župniji.

© Župnija Izola 2021