4. in 5. razred – postni in velikonočni čas

1. V zvezek s pomočjo oznanil in snovi zapisane v delovnem zvezku (str. 113 – 119)
sestavi miselni vzorec z naslovom VELIKI TEDEN.

Zapiši dneve, ki sestavljajo veliki teden in na kratko zapiši kaj se tisti dan zgodi. Lahko si izmisliš simbol (preprosto sličico) in jo narišeš.

2. Kateri dan velikega tedna predstavlja spodnja sličica:

3. Na veliki petek lahko skupaj s starši zmolite križev pot, besedilo najdete v delovnem zvezku (str. 108-112).

© Župnija Izola 2021