Verouk 6. in 7. razred – 10.2.


Sreda 10. februar:

Samostojno delo – pozorno preberi navodila v delovnem listu.

Naloge rešuj v zvezek.

© Župnija Izola 2020