~ priprava na birmo - navodila

Navodila kaj boste vprašani imate na listu (zgornja povezava), ki ste ga prejeli na začetku priprav  (40 vprašanj, molitev birmanca, seznam molitvic, domače naloge in liturgični zvezek tekočega leta, telesna in duhovna dela usmiljenja, Oče naš v italijanščini, mašne molitve ...).

Molitev birmanca:
mladinec
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo! Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Oče naš v italijanščini:
Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.