Splošni ali papeški namen: Da bi dobro skrbeli za stvarstvo, ki smo ga prejeli kot zastonjski dar, da ga obdelujemo in varujemo za prihodnje rodove.

Za evangelizacijo: Da bi se odpirale nove možnosti za srečevanje in dialog med krščansko vero in azijskimi narodi.

Slovenski namen: Da bi ljubili in ohranili lepoto narave, ki jo je Bog namenil naši deželi in našemu narodu.Cerkev nas vabi, da se pridružimo apostolatu molitve, ki združuje milijone vernikov po vsem svetu v molitvi s skupnimi nameni. Za vsak mesec v letu so določeni trije nameni:

         - Papežev ali splošni namen vsebuje tisto, kar vernikom posebej priporoči sveti oče.

         - Namen za evangelizacijo molilcem približa potrebe dežel, kjer se krščanstvo šele razvija ali pa je v zatonu.

         - Domači ali slovenski namen pa izpostavi nekatere potrebe, s katerimi se sooča domača Cerkev.